Studio Okus - Tjaša Štempihar
Studio za vizualne komunikacije

 

 

GORENJSKI MUZEJ KRANJ
• »Kranjski mestni svet naznanja» - Zbirka listin Gorenjskega muzeja; 20011-12; postavitev
razstave (soavtorica Ariana Furlan Prijon, u.d.i.a.) in oblikovanje kataloga in vabila
• »In civitate Chreinburgh» - 750 let prve omembe mesta Kranj; 2006; postavitev razstave
(soavtorica Ariana Furlan Prijon, u.d.i.a.) in oblikovanje kataloga, angleške in slovenske
zloženke, vabila ter priložnostnega pisma celine z znamko
• »Everest» - 25 let prvega vzpona Slovenca na Mount Everest; 2004; postavitev razstave in
oblikovanje prospekta, vabila, plakata
• »Kruh in srce» - družina v Kranju; 2003; postavitev razstave (soavtorica Ariana Furlan
Prijon, u.d.i.a.) in oblikovanje kataloga, vabila

DOLENJSKI MUZEJ NOVO MESTO
• Pošta na Dolenjskem do leta 1918; 2004 postavitev razstave (soavtorica Ariana Furlan
Prijon, u.d.i.a.) in oblikovanje kataloga, plakata in vabila

POŠTA SLOVENIJE
• Motiv Samostani na Slovenskem – Kartuzija Žiče in Samostan v Jurkloštru; 2009, 2010,
oblikovanje znamk v poli, ovitka prvega dne in žiga prvega dne; izbrani projekt natečaja
• Motiv Slovenski divji nageljčki; 2009, oblikovanje znamk v poli, ovitka prvega dne in žiga
prvega dne; neizbrani projekt natečaja
• Motiv Lutkovne tehnike; 2009, oblikovanje znamk v poli, ovitka prvega dne in žiga prvega
dne; neizbrani projekt natečaja
• Motiv Novo leto; 2010, oblikovanje znamk v poli, zvešček z znamkami, ovitka prvega dne in
žiga prvega dne; izbrani projekt natečaja
• Motiv turizem, Lovrenška jezera; 2009, oblikovanje znamk v poli, ovitka prvega dne in žiga
prvega dne; izbrani projekt natečaja
• Motiv slikarstvo na Slovenskem, romantika; 2009, oblikovanje znamk v poli, ovitka prvega
dne in žiga prvega dne; izbrani projekt natečaja
• Motiv Primož Kozmus, zlata olimpijska medalja; 2008, oblikovanje znamk v poli, ovitka
prvega dne in žiga prvega dne; izbrani projekt natečaja
• Serija rastlinstvo; pleveli, 2008, oblikovanje treh znamk v poli, ene znamke v bloku, ovitka
prvega dne in žiga prvega dne; izbrani projekt natečaja
• Serija rastlinstvo; kraška flora, 2007, oblikovanje treh znamk v poli, ene znamke v bloku,
ovitka prvega dne in žiga prvega dne; izbrani projekt natečaja
• Motiv ljubezen, 2007, dobljeni natečaj, oblikovanje ene znamke v poli, ovitka prvega dne in
žiga prvega dne; izbrani projekt natečaja (ilustracija: Mojca Fo)
• Motiv rokokojska štukatura, 2007,oblikovanje znamke v poli, ovitka prvega dne in žiga
prvega dne; izbrani projekt natečaja
• Serija rastlinstvo; vodne rastline, 2006, oblikovanje treh znamk v poli, ene znamke v bloku,
ovitka prvega dne in žiga prvega dne; izbrani projekt natečaja

Založba DRUŽINA
• Zmagoslavje razuma, oblikovanje nalovnice, 2012
• Zbirka Obrazi vere, zasnova zbirke in oblikovanje naslovnic, 2012
• Zbirka Klasiki duhovnosti, zasnova zbirke in oblikovanje naslovnic, 2011
• Pedro Opeka, dobri prijatejl; celostna podoba in oblikovanje DVDja, 2011
• Mateja Reš, Letni časi v kuhinji; kuharska knjiga, zasnova in oblikovanje knjige, 2011
• Svoboda pokorščine, oblikovanje naslovnice, 2011
• Družinski izleti za vse 4 letne čase; oblikovanje knjige, 2007

CELOSTNE GRAFIČNE PODOBE ZA PODJETJA
• PAMA paper machinery, 2012, CGP, katalog, DVD, spletna stran

• GREGORČIČ, 2011, CGP, prospekti, oglasi
• FINIA CONSULTING, 2010, CGP, spletna stran
• VALERA, 2019, CGP
• FORMATISK, 2008, CGP, oglaševanje
• KEMOMED, 2007, CGP
• GIS, 2006, CGP
• GOZDNOLESNA TEHNOLOŠKA PLATFORMA, 2006, CGP, katalog

SCHERINGH PLOUGH CE AG
• GINEKOLOŠKA LINIJA – zdravila, kontracepcija, 2008-2011, oblikovanje prospektov in
meilingi
• AERIUS; 2005-11, oblikovanje prospektov in meilingi
• NASONEX; 2005-11, oblikovanje prospektov in meilingi
• CLARITINE S; 2007, zasnova in oblikovanje marketinške akcije za zdravilo
• CEDAX; 2007, zasnova in oblikovanje meilinga za zdravilo
• SUBOXONE; 2007/08, oblikovanje prospektov in meilingi
• SUBUTEX; 2005, oblikovanje prospektov in meilingi
• PEGINTRON, 2006, oblikovanje prospektov in meilingi
• FLUCINOM, 2006, oblikovanje bloka

MERCK SHARP & DOHME
• GINEKOLOŠKA LINIJA – zdravila, kontracepcija, 2012, oblikovanje prospektov in meilingi
• NASONEX; 2012, oblikovanje prospektov in meilingi
• RORATEQ; 2012, oblikovanje prospektov in meilingi
• SAFLUTAN; 2012, oblikovanje

SANOFI AVENTIS
• PSIHIATRIČNA LINIJA – zdravila, 2011, zasnova in oblikovanje prospektov; neizveden
projekt
FESTIVAL LJUBLJANA – MEDNARODNI POLETNI FESTIVALI
• Minljiv si, le tvoja dela so tvoj spomin; 2002, oblikovanje monografije in zgoščenke ob 50-
letnici Festivala ljubljana
• Minljiv si, le tvoja dela so tvoj spomin; 2002, TIC Ljubljana, postavitev kronološke razstave,
Ljubljanski grad, postavitev razstave po zvrsteh prireditev, ob 50-letnici Festivala ljubljana
42. - 49. mednarodni poletni festival, 1994-2001, celostna podoba poletnih festivalov
• Ljubljanski grad; 2003, nova celostna grafična podoba in oblikovanje prodajno-reklamnega
programa za odrasle in otroke
• Festival Ljubljana; 2002, nova celostna grafična podoba ob 50-letnici Festivala Ljubljana
• CD Festival; 1998, oblikovanje zgoščenke
• CGP Festival Ljubljana; 1997, izbrani projekt natečaja za celostno grafično podobo

FESTIVAL LJUBLJANA – SLOVENSKI GLASBENI DNEVI
• Slovenski glasbeni dnevi; 1999-2005, celostna grafična podoba prireditev, oblikovanje
brošure, programa, vabil in plakata
• Slovenski glasbeni dnevi; 1999, oblikovanje zgoščenke
• 20-letnica slovenskih glasbenih dni; 2005, oblikovanje almanaha

Založba KRES
• Otroška knjigarna Kres pod Gradom - arhitekturni projekt in oprema prostora Slovenski
• Slovenski knjižni sejem, 1994-2010, oblikovanje in postavitev razstavnega prostora
• Preoblikovanje celostne grafične podobe KRES
Knjige:
• C. Nittzch: Dr. Mama!, 2002, oblikovanje knjižnega ovitka
• dr. Zmaga Kumer: Je ohcet vesela, 2001, oblikovanje knjižnega ovitka

• M. Mazzini in M. Osojnik: Čas je smetanova torta, 1999, oblikovanje knjige
• R. Špeh: Šupetr je ena lepa vas, 1999, oblikovanje knjižnega ovitka
• Janez Sršen: Padanje proti vrhu, 1998, oblikovanje knjige
• Mojca Osojnik: To je Ernest, 1997, oblikovanje knjige
• J. H. Kaiser: Kneippov priročnik, 1997, oblikovanje knjižnega ovitka
• dr. Zmaga Kumer: Mi smo prišli nocoj k vam, 1995, oblikovanje knjižnega ovitka

MESTNO GLEDALIŠČE LJUBLJANSKO
• Oblikovanje gledaliških listov MGL, 1994/95 in 1995/96,
• Unikatni plakati ob vhodu v gledališče, 1994/95 in 1995/96,
• Oblikovanje vitrin, sezona 1994/95 in 1995/96,
• Mesečni koledar prireditev, sezona 1994/95, oblikovanje
• Mesečni koledar prireditev, sezona 1995/96, oblikovanje

LIBERALNA AKADEMIJA
• Meje demokracije, 1995, oblikovanje knjige
• Vrt Evrope – »Parki za življenje« v Sloveniji, 1996, oblikovanje knjige
• R. Rizman, Izzivi odprte družbe, 1997, oblikovanje knjige
• E. Bass in L. Davies, Pogum za okrevanje, 1998, oblikovanje knjige
• C. Lefort, Prigode demokracije, 1999, oblikovanje knjige
• M. Kaase in K. Newton, Niko Toš, Zaupanje v vlado, 1999, oblikovanje knjige
• Pravo in politika, 2001, oblikovanje knjige
• P. Bourdieu, Znanost o znanosti in refleksivnost, 2004, oblikovanje knjige
• M. Balažic, Slovenska demokratična revolucija 1986–1988, 2004, oblikovanje knjige
• M. Drčar Murko, Avtoportret, 2006, oblikovanje knjige
• J. Kunič, Za sproščenost vseh, 2006, oblikovanje knjige
• M. Drčar Murko, Selfportrait, 2007, oblikovanje knjige
• Zlata ptica, 2000, 2005, 2006; celostna podoba prireditve, oblikovanje kataloga, oblikovanje
plaket
• Koledar LA, 2003, 2004, 2005; oblikovanje koledarja

EKOLOŠKI FORUM LDS
• Pomen javnih gozdov, 1997, oblikovanje knjige
• Naprej k naravi – Trajen razvoj, varstvo okolja in gozdarstvo; 1998, oblikovanje knjige
• Naprej k naravi II, 2000, oblikovanje knjige
• Človek in velike zveri, 2000, oblikovanje knjige
• B. Kryštufek, B. Flajšman in H. I. Griffiths, Living with Bears, 2003, oblikovanje knjige
• B. Flajšman in R. Erhatič-Širnik, Sokolarstvo- DA ali NE, 2004, oblikovanje knjige
• B. Kryštufek, B. Flajšman, Polh in človek, 2007, oblikovanje knjige

DZS
• Učbeniki, delovni zvezki in priročniki za 2 triado devetletke, 2003-2005, zasnova in
oblikovanje knjižnih ovitkov in prvih notranjih strani
• Katalog za srednjo šolo, 2004/05, oblikovanje
• Katalog za srednjo šolo, 2005/06, oblikovanje

Založbe DIDAKTA
• Skrivnost; 2008, oblikovanje knjižnega ovitka
• Velika ljubezen; 2008, oblikovanje knjižnega ovitka

Tehniška založba Slovenije
• Moč vzgoje; 2009, oblikovanje knjižnega ovitka

Založba MLADINSKA KNJIGA
• Revija PIL, 2005-2006, oblikovanje posebnih številk
• Svet knjige, 2004-2011, različne prodajno komercialne akcije
• MKZ revije, 2004, prodajno komercialna jesenska akcija za nove naročnike

Založba EWO
• dr. D. Pokorn, S prehrano do zdravja, 1996, oblikovanje knjige
• J. Carper, Hrana - čudežno zdravilo, 1995, oblikovanje knjige
• dr. A. Kocijančič, Knjiga o klimakteriju, 1995, oblikovanje knjige
• M. Tomori, Knjiga o družini, 1994, oblikovanje knjige

Založba DEDAL
• Od kruha do kolača; 2001, oblikovanje knjige

ARIKA D.O.O.
• PYCNOGENOL GEL; 2006, prodajno reklamna akcija
• PYCNOGENOL TABLETE; 2006, prodajno reklamna akcija
• NO-GERMS; 2007, prodajno reklamna akcija
• IMUNOMAX; 2007, prodajno reklamna akcija

PHARMACIA & UP JOHN
• XANAX; 1997, celostna podoba zdravila, prospekti, propagandni material
• XALATAN; 1997, celostna podoba zdravila, prospekti, propagandni material
• NICORETTE; 1998, celostna podoba zdravila, prospekti, propagandni material
• FRAGMIN; 1999, celostna podoba zdravila, prospekti, propagandni material
• EDRONAX; 2000, celostna podoba zdravila, prospekti, propagandni material
• MIRAPEXIN; 2001, celostna podoba zdravila, prospekti, propagandni material

NaroÄŤniki   NaroÄŤniki O Tjaši Ă„Ä…Ă‚Â tempihar Kontakt Tjaše Ă„Ä…Ă‚Â tempihar